Referenser

Installation / Service

 • El installationer
 • El servicearbeten
 • Data/Tele Installationer
 • Data/Tele Servicearbeten
 • Fiberinstallationer samt Fibersvetsning

INSTALLATION OCH SERVICE

INSTALLATION OCH SERVICE

INSTALLATION UTEBELYSNING VILLA

INSTALLATION OCH SERVICE

INSTALLATION OCH SERVICE

INSTALLATION OCH SERVICE

INSTALLATION OCH SERVICE

INSTALLATION DROTTNINGTORGET

INSTALLATION OCH SERVICE

INSTALLATION OCH SERVICE

Projektering / Kalkylering / Projektledning

Vi projekterar elanläggningar efter kundernas behov. El-centraler, apparatskåp. Installationer för fastigheter och industrier samt maskiner.

 • Teknisk support
 • Beräkningar
 • Kalkyler
 • Dokumentation
 • Projektledning

Elkonstruktion

Vi utför konstruktionsarbete för el och tele-/dataanläggningar

 • El-ritningar för apparatskåp, elcentraler samt hela maskinanläggningar.
 • Plan, installationsritningar för elinstallationer.
 • Vi arbetar med verktygen, Elprocad ic pro samt Autocad/MagiCAD Electrical.

Programmering

Vi hanterar de flesta vanligt förekommande styrsystem samt överordnade system.

 • Beckhoff
 • Mitsubishi
 • Schneider Electric
 • Beijer Electronic HMI
 • Siemens
 • Citect SCADA

FASTIGHETSAUTOMATION

FASTIGHETSAUTOMATION

FASTIGHETSAUTOMATION

FASTIGHETSAUTOMATION

FASTIGHETSAUTOMATION

FASTIGHETSAUTOMATION

FASTIGHETSAUTOMATION

INDUSTRIAUTOMATION

INDUSTRIAUTOMATION

INDUSTRIAUTOMATION

INDUSTRIAUTOMATION

INDUSTRIAUTOMATION

INDUSTRIAUTOMATION

INDUSTRIAUTOMATION

INDUSTRIAUTOMATION

INDUSTRIAUTOMATION

VERKSTAD

VERKSTAD

VERKSTAD

SPENDRUPS FLASKLINJE

VERKSTAD