Om företaget

Om vår verksamhet

El & Automation i Nora AB grundades 2008 av Stefan Bertilsson och är beläget i Nora.

I november 2021 blev El & Automation en del av Hjo Installation Invest.

Vårt viktigaste mått på kvalitet är nöjda kunder och allt vårt arbete skall därför utföras i enlighet med de av företagsledningen uppsatta målen. Målen når vi om alla våra produkter och installationer uppfyller avtalade villkor. Varje projekt ska vara en rekommendation för kommande projekt.

Verkstad

Vi utför Byggnation av Elskåp samt Elcentraler i vår verkstad.

 • Vår verkstad är utrustad med verktyg samt utrustning för att bygga Elskåp samt Elcentraler.
 • Vi har egen tillverkning av skyltar samt märkningar.

Kontor/ Hämtlager

Vårt lager är anpassat för service samt installationsarbeten inom område EL, Tele Data.

 • Vårt kontor/lager är öppet mellan 07:00-16:00 vardagar.

Projektering / Kalkylering / Projektledning

Vi projekterar elanläggningar efter kundernas behov. El-centraler, apparatskåp. Installationer för fastigheter och industrier samt maskiner.

 • Teknisk support
 • Beräkningar
 • Kalkyler
 • Dokumentation
 • Projektledning

Elkonstruktion

Vi utför konstruktionsarbete för el och tele-/dataanläggningar

 • El-ritningar för apparatskåp, elcentraler samt hela maskinanläggningar.
 • Plan, installationsritningar för elinstallationer.
 • Vi arbetar med verktygen, Elprocad ic pro samt Autocad/MagiCAD Electrical.

Programmering

Vi hanterar de flesta vanligt förekommande styrsystem samt överordnade system.

 • Beckhoff
 • Mitsubishi
 • Siemens
 • Schneider Electric
 • Beijer Electronic HMI
 • Citect SCADA

Installation / Service

 • El installationer.
 • El servicearbeten.
 • Data/Tele Installationer.
 • Data/Tele Servicearbeten
 • Fiberinstallationer samt Fibersvetsning

Miljöpolicy

El & Automation i Nora AB ska tillsammans med våra kunder och leverantörer verka för ett uthålligt samhälle genom hänsyn till människa och miljö. För att identifiera projektdelar och aktiviteter med miljöpåverkan utförs miljögenomgång vid arbetsberedningar. Resultatet från dessa genomgångar ska användas vid t ex inköp, transporter, avfallshantering och information.

I våra projekt tas särskild hänsyn till lagstadgade krav såsom:

 • Miljöbalken
 • Lagen om kemiska produkter
 • Förordningen om farligt avfall
 • Arbetsmiljölagen
 • Renhållningsförordningen
 • Plan- och bygglagen

För att uppnå våra miljömål upprättas och fastställs miljö- och handlingsplaner som revideras fortlöpande. Dessutom upprättas miljökontrollplaner projektvis som integreras i kvalitetsplanens kontrollprogram. Vi ska vidare med genomgångar och utbildning säkerställa att medvetenhet och kompetens gällande våra miljömål samt miljöpåverkande aktiviteter och val därav upprätthålls hos vår personal.

Nora 2020-11-01 Stefan Bertilsson