Referenser

Installation / Service

 • El installationer
 • El servicearbeten
 • Data/Tele Installationer
 • Data/Tele Servicearbeten
 • Fiberinstallationer samt Fibersvetsning

INSTALLATION OCH SERVICE

INSTALLATION OCH SERVICE

INSTALLATION OCH SERVICE

INSTALLATION OCH SERVICE

INSTALLATION UTEBELYSNING VILLA

INSTALLATION OCH SERVICE DROTTNINGTORGET

INSTALLATION OCH SERVICE

Projektering / Kalkylering / Projektledning

Vi projekterar elanläggningar efter kundernas behov. El-centraler, apparatskåp. Installationer för fastigheter och industrier samt maskiner.

 • Teknisk support
 • Beräkningar
 • Kalkyler
 • Dokumentation
 • Projektledning

Elkonstruktion

Vi utför konstruktionsarbete för el och tele-/dataanläggningar

 • El-ritningar för apparatskåp, elcentraler samt hela maskinanläggningar.
 • Plan, installationsritningar för elinstallationer.
 • Vi arbetar med verktygen, Elprocad ic pro samt Autocad/MagiCAD Electrical.

Programmering

Vi hanterar de flesta vanligt förekommande styrsystem samt överordnade system.

 • Beckhoff
 • Mitsubishi
 • Schneider Electric
 • Beijer Electronic HMI
 • Siemens
 • Citect SCADA

FASTIGHETSAUTOMATION

FASTIGHETSAUTOMATION

FASTIGHETSAUTOMATION

FASTIGHETSAUTOMATION

FASTIGHETSAUTOMATION

INDUSTRIAUTOMATION

INDUSTRIAUTOMATION

INDUSTRIAUTOMATION

INDUSTRIAUTOMATION

INDUSTRIAUTOMATION

INDUSTRIAUTOMATION

INDUSTRIAUTOMATION

INDUSTRIAUTOMATION

VERKSTAD

VERKSTAD

VERKSTAD

VERKSTAD